Comercializadoras eléctricas
Solicitude de novos accesos

Analizamos se podes contratar cunha comercializadora ou se precisas adecuar a instalación.

Enerxía
Modificación de potencia e/ou cambio de tensión

Analizamos se podes solicitar unha modificación de potencia ou tensión.

Xeradores
Acceso a xeradores

Solicita conexión á rede se es xerador de electricidade.

Cups
Consulta o código CUPS

Facilitámosche o código CUPS preciso para contratar.

Acceso a autoconsumo
Acceso a autoconsumo

Solicita conexión á rede se es un autoconsumidor.

Vehículo eléctrico
Vehículo eléctrico

Toda a información que precisas para a instalación do teu vehículo eléctrico.

Desvío de liñas
Desvío de liñas, variantes e outros traballos

Solicitude de servidume ou variación do trazado de liñas eléctricas de distribución existentes.

Aportar_Documentacion.svg
Achegar documentación técnica
Adxunta documentos como o CIE, OCA, Certificado de seguridade e Certificado de posta en servizo.
Centralización de contadores
Electrointensivos

Infórmanos das proxeccións para o próximo ano.