A canle Speak up EDP España é unha canle global que recolle a denuncia de presuntas infraccións, ben sexan do Código Ético como de calquera cuestión legal, entre as que destacan as previstas no réxime xeral de protección dos denunciantes publicado recentemente en España (Lei 2/2023, do 20 de febreiro de 2023), así como políticas e regulamentos internos. Poden utilizar esta canle os interesados de calquera empresa do grupo EDP.


Política do Sistema de Xestión de Denuncias de EDP España


Para maior claridade, pode consultar a Política do Sistema de Xestión de Denuncias de EDP España sobre xestión de denuncias, que establece os principios en materia de protección do denunciante e as normas aplicables ao proceso de recepción, tramitación, resolución e rexistro das comunicacións recibidas polas empresas adheridas á Canle Speak Up de EDP España.


icono documento

Política do Sistema de Xestión de Denuncias*

icono documento

Política de Privacidade do Sistema de Xestión de Denuncias