Que trámite precisas?

Accesos e conexión á rede
Solicitude de novos accesos

Analizamos se podes contratar cunha comercializadora ou se precisas adecuar a instalación.

Modificar potencia ou tensión
Modificación de potencia e/ou tensión consumidores

Analizamos se podes solicitar unha modificación de potencia e/ou tensión.

Acceso autoconsumo e xeradores
Acceso a xeradores

Solicita conexión á rede se es xerador de electricidade.

Ampliación de potencia para xeradores
Ampliación de potencia para xeradores

Solicita unha ampliación de potencia se es xerador de electricidade.

Acceso a autoconsumo
Acceso a autoconsumo

Solicita conexión á rede se es un autoconsumidor.

Vehículo eléctrico
Vehículo eléctrico

Toda a información que precisas para a instalación do teu vehículo eléctrico.

Desvío de liñas, variantes e outros traballos
Desvío de liñas, variantes e outros traballos

Solicitude de servidume ou variación do trazado de liñas eléctricas de distribución existentes.

Achegar documentación técnica
Achegar documentación técnica
Adxunta documentos como o CIE, OCA, Certificado de seguridade e Certificado de posta en servizo.
¿Sabes cómo darte de alta?

Te explicamos os pasos da posta en servizo dun subministración eléctrico.

Saber máis Saber máis
¿Sabes cómo darte de alta?