É un pracer coñecerte


Begasa é a empresa distribuidora de electricidade cuxa actividade consiste en transportar a enerxía ata dos consumidores. Para iso, Begasa constrúe, opera e mantén a rede nas condicións óptimas para garantirche a mellor calidade do servizo, atención directa e personalizada.

É un pracer coñecerte

Centramos os nosos esforzos en dar o mellor servizo e a mellor atención aos nosos clientes, adquirindo un compromiso absoluto coa seguridade como piar fundamental de todas as actividades que desenvolvemos.

A nosa rede de infraestruturas é de 10.143km.

icono gráficas

0.964 GWh

de enerxía distribuída en 2023

Ver detalle icona frecha
icona contas

173.146

consumidores en 2023

Ver detalle icona frecha
icona enerxía

27 min

de TIEPI en 2023

Ver detalle icona frecha

Entre os nosos principais obxectivos para seguir sendo unha das empresas distribuidoras líderes do sector, están os seguintes:

icona prevención

Prevención

Apostando pola inversión continua en materia de prevención de riscos laborais, tanto na adecuación das súas instalacións como en materia formativa.

icona calidade

Calidade

Cunha aposta clara polas oportunidades que ofrece a dixitalización para mellorar a calidade da subministración e a experiencia do consumidor.

icona sostibilidade

Sostibilidade

Promovendo activamente a eficiencia enerxética e asumindo a responsabilidade social que deriva da actividade de distribución.

BARRAS ELÉCTRICAS GALAICO ASTURIANAS S.A. dixitaliza nas súas redes de distribución con apoio do PRTR.

BARRAS ELÉCTRICAS GALAICO ASTURIANAS S.A. acolleuse ás subvencións directas ás empresas distribuidoras de enerxía eléctrica para a realización de inversións de dixitalización de redes de distribución de enerxía eléctrica e en infraestruturas para a recarga do vehículo eléctrico con cargo aos fondos do plan de recuperación, transformación e resiliencia.

A descarbonización da economía é a principal ferramenta na loita contra o cambio climático. Neste proceso, as diferentes estratexias a nivel mundial, europeo e nacional identifican ao sector enerxético como un elemento esencial para contribuír a este proceso de descarbonización.

A nivel español, o Plan Nacional Integrado de Enerxía e Clima (PNIEC), aprobado en 2021, constitúe o marco de referencia para o desenvolvemento do sector enerxético no corto e medio prazo. En consecuencia, o PNIEC indica as bases para a transición enerxética no período 2021-2030 con obxectivos específicos en materia de redución de gases de efecto invernadoiro, penetración de enerxías renovables ou eficiencia enerxética.

O propio PNIEC e numerosos estudos sinalan ás redes eléctricas e, en particular, ás redes de distribución, como vendedores clave para que os obxectivos de descarbonización da década 2021-2030, e incluso a máis longo prazo, se fagan realidade.

Neste sentido, o Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (PRTR) a través do componente 8 ("Infraestruturas eléctricas, promoción de redes intelixentes e despregamento da flexibilidade e o almacenamento") publicou o Real Decreto 1125/2021, de 21 de decembro, polo que se regula a concesión de subvencións directas ás empresas distribuidoras de enerxía eléctrica para a realización de inversións de dixitalización de redes de distribución de enerxía eléctrica e en infraestruturas para a recarga do vehículo eléctrico co obxectivo de dixitalizar as redes de distribución de cara á descarbonización.

No contexto da transición enerxética, BARRAS ELÉCTRICAS GALAICO ASTURIANAS S.A. vén executando desde fai anos actuacións en materia de dixitalización das súas redes e prevé intensificar estas inversións a curto e medio prazo.

En concreto en 2021, levamos a cabo inversións por importe de 3.902.560 € para dixitalizar as nosas redes eléctricas de distribución, cofinanciados ao 50 % polo Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia a través do Real Decreto 1125/2021, de 21 de decembro, polo que se regula a concesión de subvencións directas ás empresas distribuidoras de enerxía eléctrica para a realización de inversións de dixitalización de redes de distribución de enerxía eléctrica e en aos fondos do plan de recuperación, transformación e resiliencia.

As actuacións en dixitalización das redes de distribución eléctrica postas en servizo durante o ano 2021 inclúen os seguintes proxectos:

Proxecto Nome Investimento realizado en €
RPJ20217001 RPJ20217001 Despachos e C. Control - Dixitalización. BGS. GAL. Ano 2021 2483418.38
RPJ20217002 Sistemas Intelixentes - Smartgrids. BGS. GAL. Ano 2021 190274.71
RPJ20217003 Sistemas T. Xestión - Dixitalización. BGS. GAL. Ano 2021 511683.13
RPJ20217004 Telexestión. BGS. GAL. Ano 2021 213818.69
RPJ20210016 SE Fonsagrada: Almacenamento de enerxía eléctrica 503365.28

En 2022 continuamos estas inversións cofinanciadas ao 50 % polo Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia a través do Real Decreto 1125/2021, de 21 de decembro, polo que se regula a concesión de subvencións directas ás empresas distribuidoras de enerxía eléctrica para a realización de inversións de dixitalización de redes de distribución de enerxía eléctrica e en aos fondos do plan de recuperación, transformación e resiliencia, por un importe de 1.971.693,73 euros para dixitalizar as nosas redes eléctricas de distribución.

As actuacións en dixitalización das redes de distribución eléctrica postas en servizo durante o ano 2022 inclúen os seguintes proxectos:

Proxecto Nome Investimento realizado en €
RPJ20227001 Despachos e C. Control - Dixitalización. BGS. GAL. Ano 2022 1483113.94
RPJ20227003 Sistemas T. Xestión - Dixitalización. BGS. GAL. Ano 2022 56516.28
RPJ20227004 Telexestión. BGS. GAL. Ano 2022 432063.51
TOTAL 1.971.693,73

En 2023, continuamos estes investimentos cofinanciados ao 50% polo Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia a través do RD 1125/2021 do 21 de decembro, polo que se regula a concesión de subvencións directas ás empresas distribuidoras de enerxía eléctrica para a realización de investimentos de dixitalización de redes de distribución de enerxía eléctrica e en infraestruturas para recárgaa do vehículo eléctrico con cargo aos fondos do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, por un importe de 3.089.987,51 euros para dixitalizar as nosas redes eléctricas de distribución.

As actuacións en dixitalización das redes de distribución eléctrica postas en servizo durante o ano 2023 inclúen os seguintes proxectos:

Proxecto Nome Investimento realizado en €
RPJ20237501 Despachos y C. Control - Digitalización. BGS. GAL. Año 2023 859.816,55
RPJ20237502 SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA. BGS. GAL. AÑO 2023 871.058,94
RPJ20237504 TELEGESTIÓN. BGS. GAL. AÑO 2023 1.359.112,02
TOTAL 3.089.987,51
fondoUE
planrecuperacion
ministerio

Para Begasa Distribución Eléctrica, a excelencia é o único camiño para alcanzar cada día maiores cotas de eficiencia e mellores resultados en todo o que facemos e en como o facemos. Centramos os nosos esforzos en dar o mellor servizo posible de atención aos nosos clientes aplicando unha filosofía de mellora continua en todos os procesos que levamos a cabo.

 • icona pdf
  Política integral de Begasa Distribución Arquivo PDF (87,85 kB)
 

O reforzo da cultura da seguridade viaria é un esforzo constante da xestión empresarial do Grupo EDP. Pretendemos sensibilizar a todos aqueles que colaboran connosco profundando nas devanditas directrices de seguridade viaria. Para alcanzarmos ese obxectivo, dispoñemos dos recursos necesarios que procuran o cumprimento das directrices da nosa Política.

En que consiste a Política de Seguridade Viaria?
 • Reforza a cultura en materia de seguridade viaria.
 • A política de seguridade viaria proporciona un marco de traballo para actuar e establecer os obxectivos e as metas en materia de seguridade viaria.
 • Adecúase ao propósito da organización.
 • Inclúe o compromiso de cumprir os requisitos aplicables.
 • Inclúe o compromiso de mellora continua do sistema de xestión de seguridade viaria.
 • icono pdf
  Política de seguridade viaria laboral Archivo PDF (687 kB)
 • icono pdf
  Política de seguridade viaria laboral (versión en inglés) Archivo PDF (687 kB)
 • icono pdf
  Manual do Sistema de Xestión de Seguridade Viaria Archivo PDF (216 kB)
 

BEGASA, a través das súas sociedades BARRAS ELÉCTRICAS GALÁICO-ASTURIANAS, S.A., HIDROCANTÁBRICO DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U., VIESGO DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L. e EDP REDES ESPAÑA, S.L.U., dispón dun Sistema de Xestión de Prevención de Riscos Laborais certificado en conformidade cos requisitos establecidos pola norma ISO 45001.

 • icono pdf
  Certificado do Sistema de Xestión Seguridade e Saúde no Traballo EDP Archivo PDF (336 kB)
 • icono pdf
  Anexo ao Certificado do Sistema de Xestión Seguridade e Saúde no Traballo Archivo PDF (986 kB)
 

O código de conducta de Begasa Distribución Eléctrica recolle as medidas adoptadas para garantir o cumprimento do estipulado no artigo 12.2 da lei do sector eléctrico, en relación aos criterios de independencia para o desenvolvemento das actividades reguladas e liberalizadas nun mesmo grupo de sociedades.

 • icona pdf
  Código de conducta de actividades reguladas Arquivo PDF (113,34 kB)
 

Begasa Distribución Eléctrica ofrece un proceso de presentación e xestión de reclamacións de fácil acceso e cunha resposta áxil e eficaz tanto para o cliente como para a organización. Entendemos o proceso de xestión de reclamacións como un Proceso de mellora continua na calidade do servizo prestado, considerando cada reclamación unha oportunidad para mellorar.

 • icona pdf
  Compromiso da dirección coa política de queixas e reclamacións Arquivo PDF (57,62 kB)
 • icona pdf
  Procedemento de queixas e reclamacións Arquivo PDF (453,01 kB)
 

Todos xuntos traballamos co obxectivo de conseguir un mundo máis verde, adoptando medidas pioneiras para promover a transición enerxética e a descarbonización, por iso Begasa Distribución Eléctrica, aporta información sobre el desarrollo global de la compañía co fin de incrementar a transparencia cara aos nosos clientes, empregados e demais grupos de interese. Estamos creando unha nova enerxía no planeta. Máis inclusiva. Máis compartida. Máis verde.

 • icona pdf
  Informe de auditoría e contas anuais Begasa Distribución Arquivo PDF (1,6 MB)
 • icona pdf
  Informe INF 2022 Arquivo PDF (1,49 mB)
 • icona pdf
  Informe INF 2021 (Versión en inglés) Arquivo PDF (1,18 MB)
 • icona pdf
  Informe de materialidade 2021 Arquivo PDF (1,14 mB)
 
Traballa con nós

Coñece que vacantes temos dispoñibles para ti.

Ver as nosas vacantes frecha continuar
Traballa con nós
coñece as nosas zonas de distribución
Coñece as nosas zonas de distribución Ver máis frecha continuar