Queres ser provedor?


O Sistema Corporativo de Rexistro de Provedores funciona como soporte á investigación e selección de provedores, para proporcionar información detallada, validada e actualizada por fontes fidedignas, co fin de ter asegurada a súa acreditación a través de criterios de risco, calidade e sostibilidade. O primeiro paso é rexistrarse no noso sitio web.

O proceso de rexistro é un requisito indispensable para calquera empresa que desexe converterse en provedora ou para presentarse a procesos de cualificación/homologación establecidos pola compañía.

Rexistrarme registrarme

Queres ser provedor?

Xa coñeces os nosos códigos e políticas?


PDF
Código de conduta do provedor EDP
PDF
Código de ética EDP
PDF
Código de ética EDP (Inglés)
PDF
Modelo EFR - Cadea de Valor
PDF
Criterios xerais de Comportamento Ambiental
PDF
Política de Seguridade e Saúde no traballo do grupo EDP
PDF
Política de Integridade EDP
PDF
Política de Seguridade da Información aplicable a provedores de EDP
PDF
Política de Compliance Penal
PDF
Política Medioambiental
PDF
Política de Continuidade de Negocio EDP
PDF
Política de Seguridade Viaria

A continuación pódense descargar unha serie de documentos en formato pdf:

A publicación destes documentos realízase a título exclusivamente informativo reservando Begasa a facultade de modificar o seu contido en calquera momento.

Condicións de contratación de obras e servizos por EDP España 

Condicións de contratación de obras e servizos por EDP España (Inglés) 

 • PDF
  Cobertura e límites dos seguros de responsabilidade civil Archivo PDF (212 kB)

  Descargar

 • PDF
  Cobertura e límites dos seguros de responsabilidade civil (Inglés) Archivo PDF (323 kB)

  Descargar

 • PDF
  Condicións de contratación de obras e servizos por EDP España Archivo PDF (702 kB)

  Descargar

 • PDF
  Condicións de contratación de obras e servizos por EDP España (Inglés) Archivo PDF (1.79 MB)

  Descargar

 • PDF
  Comunicación de accidentes, incidentes e outros por parte de empresas contratistas Arquivo PDF (204 kB)

  Descargar

 • PDF
  Conexión de empresas colaboradoras á rede de datos de EDP EspañaArquivo PDF (948 kB)

  Descargar

 

 • PDF
  Criterios de validación requisitos formativos CAE Arquivo PDF (112,16 kB)

  Descargar

 • PDF
  Criterios de validación requisitos formativos CAE (inglés) Arquivo PDF (112,16 kB)

  Descargar

 • PDF
  Avaliación do desempeño preventivo de empresas colaboradoras Arquivo PDF (291 kB)

  Descargar

 • PDF
  Manual de Prevención de Riscos Laborais Archivo PDF (19402 kB)

  Descargar

 

Viesgo dispón dun sistema de xestión da facturación emitida polos provedores vía Internet, denominado Interprisa, que simplifica e axiliza a tramitación.

Para máis información: interprisa@viesgo.com

 

Viesgo implantou unha nova plataforma electrónica de xestión de información de provedores (mygosupply.com). O obxectivo desta plataforma é mellorar e axilizar a xestión da información dos nosos provedores, así como a xestión dos riscos asociados á nosa cadea de subministración.

 
Consultas

Ímosche responder ás consultas sobre facturas, pagos pendentes, estados de contas etc.

Coñece máisCoñece máis
Coñeces a diferenza entre unha distribuidora e unha comercializadora?