Que información buscas?


A continuación pódense descargar unha serie de documentos en formato pdf:

A publicación destes documentos realízase a título exclusivamente informativo reservando Begasa a facultade de modificar o seu contido en calquera momento.

 • icona pdf
  PT-LAMT.BE Proxecto tipo de liñas de alta tensión aéreas (ata 36 kV)
 • icona pdf
  PT-LAAT.BE Proxecto tipo de liñas de alta tensión aéreas (> 36 kV)
 • icona pdf
  PT-LSMT.BE Proxecto tipo de liñas de alta tensión subterráneas (ata 36 kV)
 • icona pdf
  PT-LSAT.BE Proxecto tipo de liñas de alta tensión subterráneas (>36 kV)
 

 • icona pdf
  PT-CTCA Centros de transformación en edificio prefabricado
 • icona pdf
  PT-CTIN Centros de transformación en intemperie
 • icona pdf
  PT-CTLO Centros de transformación en edificio non prefabricado
 

 • icona pdf
  NT-AEDE Acometida aérea e elementos de rede de distribución aérea
 • icona pdf
  NT-ASDS Acometida subterránea e elementos de rede de distribución subterránea
 

 • icona pdf
  NT-IEBT Instalacións de ligazón para baixa tensión
 • icona pdf
  NT-IEAT Instalacións de ligazón en alta tensión (> 36 kV)
 • icona pdf
  NT-IEMT Instalacións de ligazón en alta tensión (ata 36 kV)