Volver atrás Volver atrás

Cotas de extensión en €/kW solicitado para solicitudes menores de 100 kW:

  • Baixa tensión Cota: 17,374714 €/kW.
  • Alta tensión Potencia solicitada ≤ 250 kW, cota en €/kW:
Tensión €/kW
V ≤ 36 kV 15,718632
36 kV ≤ V ≤ 75,5 kV 15,343534
72,5 kV < V 16,334353

Todos os prezos indicados non inclúen IVE.

Cotas en €/actuación:

  • Baixa tensión Cota de acceso: 101,52 €/actuación.
  • Alta tensión Cota de acceso en €/actuación:
Tensión €/actuación
V ≤ 36 kV Liña 253,81
V ≤ 36 kV Centro de transformación 152,29
36 kV ≤ V ≤ 75,5 kV 613,09
72,5 kV < V 1344,31

Todos os prezos indicados non inclúen IVE.

Cotas de acceso en €/kW solicitado:

  • Baixa tensión Cota: 19,703137 €/kW.
  • Alta tensión Cota en €/kW:
Tensión €/kW
V ≤ 36 kV 16,992541
36 kV ≤ V ≤ 75,5 kV 14,727812
72,5 kV < V 10,700842

Todos os prezos indicados non inclúen IVE.

Cotas en €/actuación:

  • Baixa tensión Cota 9,044760 €/actuación.
  • Alta tensión Cota en €/ actuación:
Tensión €/actuación
V ≤ 36 kV 79,49197
36 kV ≤ V ≤ 75,5 kV 266,957067
72,5 kV < V 374,542485

Todos os prezos indicados non inclúen IVE.

Cotas en €/actuación:

  • Baixa tensión Cota 8,011716 €/actuación.
  • Alta tensión Cota en €/ actuación:
Tensión €/actuación
V ≤ 36 kV 54,87199
36 kV ≤ V ≤ 75,5 kV 85,163859
72,5 kV < V 125,994037

Todos os prezos indicados non inclúen IVE.

De acordo co artigo 50.4 do Real Decreto 1955/2000, do 1 de Decembro, os dereitos por actuacións nos equipos de medida e control serán inicialmente os mesmos que os fixados para os dereitos de enganche.