Volver atrás Volver atrás

Que é?


A mobilidade eléctrica refírese ao uso de vehículos que funcionan total ou parcialmente con enerxía eléctrica en lugar de combustibles fósiles. En lugar de motores de combustión interna que queiman gasolina ou diésel, os vehículos eléctricos (VE) empregan motores eléctricos alimentados por baterías recargables. Isto reduce ou elimina as emisións de gases contaminantes e contribúe á redución da contaminación do aire e as emisións de gases de efecto invernadoiro.

vehículo eléctrico

A mobilidade eléctrica abarca unha variedade de tipos de vehículos, incluídos automóbiles, motocicletas, autobuses, camións e bicicletas eléctricas. Ademais dos beneficios ambientais, os vehículos eléctricos tamén tenden a ser máis silenciosos e requiren menos mantemento en comparación cos vehículos de combustión interna. Para impulsar a mobilidade eléctrica hai que desenvolver unha infraestrutura de carga adecuada, que inclúe estacións de carga en fogares, lugares de traballo e lugares públicos. A adopción da mobilidade eléctrica tamén depende de factores como o custo e a autonomía das baterías, así como os incentivos gobernamentais e as políticas de apoio.

Como se foi desenvolvendo?


A mobilidade eléctrica en España veuse desenvolvendo gradualmente nos últimos anos. Implementáronse incentivos gobernamentais para fomentar a adopción de vehículos eléctricos, como subvencións e exencións fiscais. As cidades estableceron zonas de baixas emisións e aumentaron a infraestrutura de carga. Porén, a pesar do crecemento, os vehículos eléctricos aínda representan unha parte pequena do parque automotor total en España. A expansión da rede de carga e a mellora da autonomía das baterías son áreas clave no impulso da mobilidade eléctrica no país.

O grupo EDP, como líder na transformación enerxética, está altamente comprometido co impulso do vehículo eléctrico, e facilita e desenvolve as infraestruturas precisas para facilitar os puntos de recarga tanto públicos como particulares. 

Información sobre os puntos de recarga


A subministración eléctrica para os puntos de recarga de vehículos eléctricos é un aspecto crucial para impulsar a adopción da mobilidade eléctrica. Estes puntos de recarga poden variar en termos de capacidade e velocidade de carga, dende cargadores domésticos de baixa potencia ata estacións de carga rápida en autoestradas.

A infraestrutura de carga precisa unha conexión fiable á rede eléctrica para funcionar correctamente. Isto pode requirir melloras na infraestrutura eléctrica existente para manexar a demanda adicional. Os operadores de puntos de recarga deben considerar a capacidade da rede eléctrica local e a distribución da carga para evitar sobrecargas e garantir unha carga segura e eficiente.

A tecnoloxía está avanzando para permitir a xestión intelixente da carga, o que permite equilibrar a demanda eléctrica e evitar picos de consumo. Ademais, estase traballando na estandarización dos conectores e protocolos de carga para facilitar a interoperabilidade entre diferentes marcas de vehículos e puntos de recarga.

En resumo, a subministración eléctrica para os puntos de recarga de vehículos eléctricos é esencial para o desenvolvemento da mobilidade eléctrica e require unha planificación coidadosa, infraestrutura adecuada e avances na xestión da carga para garantir a súa eficiencia e viabilidade a longo prazo. 

Domésticos e públicos

Domésticos: os que instalan os usuarios nas súas casas, negocios e garaxes para cargar os seus vehículos propios ou de empresa. Estes, á súa vez, divídense en:

  • Subministración en edificación individual: Vivenda unifamiliar, nave industrial...
  • Subministración en edificación con garaxe na urbanización: Pisos e locais comerciais.
  • Praza de garaxe en garaxe colectivo: Prazas de garaxe sen vivenda ou local asociados.

Estas subministracións deberán cumprir cos esquemas de conexión establecidos na ITC-BT-52 do Regulamento electrotécnico de baixa tensión. Ligazón

Públicos: Rede de puntos de recarga públicos que poden empregar todos os usuarios. Atoparanse en electrolineiras, centros comerciais, hoteis… Habitualmente serán puntos de subministración individuais para este uso.

Carga normal, rápida ou ultrarrápida

En función da velocidade de carga das baterías. Os máis rápidos realizan a carga con corrente continua.

Sabes se podes instalar o teu punto de carga?
Sabes se podes instalar o teu punto de carga?

​Analizamos que axustes hai que facer na instalación para poder abastecer de puntos de recarga tanto de vehículos eléctricos públicos como privados.

Comezar