Para denunciar unha posible fraude eléctrica ou anomalía na rede de distribución de electricidade de BEGASA, por favor, comunícanolo a través do correo electrónico fraude_viesgo_begasa@viesgo.es

Garántese a confidencialidade das persoas que remitan esta información. Lembramos que a fraude eléctrica ademais de ser delito, pode crear situacións de avaría, poñendo en risco a persoas ou cousas.

 información

Os teus datos trataranse de conformidade co disposto nas normativas vixentes sobre protección de datos persoais e, en concreto, de acordo co establecido no Regulamento (UE) 2016/679, do 27 de abril de 2016 (RGPD). Achega só información relevante para a identificación da fraude.