Os teus trámites de forma sinxela

Realiza os teus trámites desde aquí


A miña subministración

Novo punto de subministración


Analizamos se podes contratar cun comercializador ou se precisas adecuar a instalación

Solicitar

Modificación de potencia e/ou cambio de tensión


Analizamos se podes solicitar unha modificación de potencia e/ou tensión

Solicitar

Avarías na miña instalación eléctrica


Se non tes luz, repórtanos un aviso de avaría.

Informar

Infraestruturas

Acceso Autoconsumo y Xeradores


Solicita conexión á rede se es xerador de electricidade

Solicitar

Desvío de liñas e outros traballos


Solicita a modificación do trazado ou traslado das nosas instalacións

Solicitar

Urxencias


Infórmanos de situacións de risco nas nosas instalacións

Informar

Fraudes


Infórmanos de situacións fraudulentas nas nosas instalacións

Informar

Formato de solicitude de permisos
de acceso e conexión para xeradores

Consulta de formulario

Es instalador?

Rexístrate co teu código de instalador na área privada para poder xestionar e consultar o estado das solicitudes realizadas para os teus clientes. Consulta a normativa técnica de aplicación.