Cookies

   

Política de Cookies do sitio Barras Eléctricas Galaico-Asturianas, S.A

É posible rexeitar o uso de cookies neste sitio web e rexeitar os consentimentos empregando a seguinte ferramenta

 

1. Introducción

O sitio web é editado por Barras Eléctricas Galaico-Asturianas, S.A

A presente Política de Cookies intenta explicar, de forma transparente e específica, como se emprega a información personal recollida a través da utilización deste website. É con este espíritu co que, a través da presente Política de Cookies, se detalla o como, cando e porque da utilización de Cookies neste website.

Este website utiliza Cookies, no só para garantir que ofrecemos unha experiencia única e personalizada, senón tamén para poder compartir cos nosos socios tecnolóxicos datos agregados que nos permitan mellorar, de forma continua e integrada, a nosa website e a súa experiencia de navegación.
   

2. ¿Qué son as Cookies?

As Cookies son ficheiros dixitais con pequenos fragmentos de información (e xeralmente con un identificador único), que son descargados e almacenados no dispositivo do visitante dunha website. Poden ser temporais (sendo borrados automaticamente cando o browser se pecha) ou persistentes (ata una data de expiración definida), así como propias (definidas pola entidade que opera o site) ou de responsabilidade de terceiros.

As Cookies poden clasificarse en relación á finalidade perseguida. Existen Cookies que son estritamente necesarias para o funcionamiento da website ("Cookies Técnicas"), mentres que outras se empregan para saber onde se atopa o usuario cando solicita un servizo ( "Cookies de Xeolocalización", ou ben para proporcionar información estatística coa intención de analizar a utilización da website e o respectivo rendemento ("Cookies analíticas"). Hai Cookies que son utilizadas para por a disposición funcionalidades adicionais na website ou para gardar as preferencias do visitante en relación á navegación no mesmo, siempre que utilice o mesmo dispositivo ("Cookies de personalización"). Outras cookies permiten xestionar de forma máis eficaz a publicidade amosada durante a navegación, tanto propia como a de terceiros, adecuando o contido ao uso que realice da nosa web ("Cookies de publicidade e de perfilado").

O visitante poderá consultar dúas plataformas que proporcionan información máis detallada sobre Cookies e que non gardan ningún tipo de relación comercial ou xurídica con Barras Eléctricas Galaico-Asturianas, S.A: http://www.allaboutCookies.org o https://www.aboutCookies.org/.

Adicionalmente, o usuario poderá saber máis sobre cales son as Cookies que se empregan é este website a partir da lista que se atopa dispoñible no apartado 4 desta política de cookies.
 

3. ¿Por que empregar Cookies?

O emprego de Cookies é unha práctica habitual en todálos websites, non perxudicando en forma algunha os dispositivos (ordenadores, tablets, teléfonos móbiles, etc.) nos que son almacenadas e permitindo unha mellor experiencia de utilización das propias plataformas, tanto en termos de rendemento, como en termos de navegación, toda vez que os contidos dispoñibles estarán máis orientados ás necesidades reais e expectativas dos usuarios.

As Cookies permiten, tamén, que a Website memorice informacións sobre a súa visita, así como o seu idioma preferido, a súa localización, a recurrencia das súas sesiones e outras variables que consideramos como relevantes para facer a súa experiencia de búsqueda moito máis confortable e eficiente.
 

4. Cookies empregadas y respectivas finalidades

Barras Eléctricas Galaico-Asturianas, S.A detalla, a continuación, a información relativa ás Cookies empregadas no website, así como as finalidades de tratamento dos datos que as xustifican.

Esta website ou os emails enviados por Barras Eléctricas Galaico-Asturianas, S.A poderá conter links con outras websites ou aplicacións, incluindo os que sexan responsabilidade de outros responsables diferentes aos desta website. No caso de que el usuario acceda a un desos links ou aplicacións, debe ter en consideración que as respectivas Políticas de Cookies son da exclusiva responsabilidade das entidades que as xeran. Por este motivo, o usuario deberá ler as Políticas de Cookies doutras plataformas ou aplicacións antes de empregalas.
 

5. ¿Debo aceptar o emprego de Cookies?

En cumprimento da actual lexislación en vigor, con excepción das cookies estritamente necesarias e das cookies de desempeño/análisis, esta website só poderá recurrir á utilización de Cookies mediante o consentemento previo e expreso do visitante.
Barras Eléctricas Galaico-Asturianas, S.A se compromete a empregar Cookies soamente para as finalidades referidas no punto anterior.

É importante referir que a utilización de Cookies é esencial para o correcto funcionamento da website na súa totalidade, polo que se recomenda a súa aceptación.
 

6. Xestión de Cookies

A maioría dos navegadores permite o control sobre as Cookies almacenadas nos dispositivos do visitante, así como a súa eliminación inmediata, no caso de que o usuario pretenda deixar de permitir o almacenamento local de Cookies.

Os usuarios poden sempre configurar os dispositivos e los browsers que empregan para aceptar todas ou algunhas Cookies, para notificar sempre que se emita unha cookie, ou para non recibir nunca Cookies. Para que o visitante poida, de forma sinxela e intuitiva, xestionar as súas Cookies a partir do seu browser, poderá utilizar un dos seguintes links:
  • Para máis información sobre "Navegación Privada" e xestión de Cookies no browser Firefox, faga clic aquí
  • Para máis información sobre "Navegación como Incógnito" e xestión de Cookies no browser Chrome, faga clic aquí
  • Para máis información sobre "Navegación Privada" e xestión de Cookies a partir do browser Internet Explorer, faga clic aquí
  • Para máis información sobre "Navegación Privada" e xestión de Cookies a partir de Safari, faga clic aquí
  • Para máis información sobre "Navegación Privada" e xestión de Cookies no browser Opera, haga clic aquí
 

7. Transferencias internacionais de datos

Cookies Propias

A información almacenada non será obxecto dunha transferencia internacional de datos.

Cookies de terceiros

O usuario pode informarse das transferencias a terceiros países que, no seu caso, realicen os terceiros identificados no apartado 4 desta política de cookies, nas súas correspondentes políticas.
 

8. Dereitos dos interesados

Recoméndase a consulta da nosa Política de Privacidade para obter máis información acerca do tratamento de datos que realizamos, así como a forma de exercer os dereitos e reclamacións do usuario ante o Delegado de Protección de Datos de Barras Eléctricas Galaico-Asturianas, S.A e/ou a autoridade de control correspondente.
 

9. Modificación da Poítica de Cookies

Esta política de cookies pode ser actualizada e modificada en calquera momento por Barras Eléctricas Galaico-Asturianas, S.A .Por isto, recomendámoslle revisar esta política cada vez que acceda ao noso Sitio Web co obxectivo de estar adecuadamente informado sobre como e para que usamos as cookies.

 

10. Contacto

Para calquera cuestión sobre a Política de Cookies desta website, o visitante poderá contactar con Barras Eléctricas Galaico-Asturianas, S.A a través de dpo.viesgo@viesgo.com.